Geheime-Genootschappen: Operatie ‘Gladio’ tegen eigen volk..

Bron: http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/operatie-gladio-tegen-eigen-volk/

 

Operation ‘Gladio’ en de Propaganda Due

 2014 © Hugo van der Zee

Er is in de afgelopen jaren heel wat onafhankelijk onderzoek gedaan naar de aanslagen van 9/11 2001 in de VS. Deskundigen op gebieden als vliegtuigbouw, architectuur, explosieven, en wetenschappers op verscheidene andere gebieden die licht zouden kunnen werpen op de aanslagen, hebben in samenwerking een omvangrijk onderzoek gedaan. De conclusie van de onderzoekers is bijna unaniem, dat de aanslagen van 9/11 onmogelijk hebben kunnen gebeuren zoals de officiële theorie deze beschrijft. En ondanks dat de officiële theorieën van de zogenaamde ‘terreur’-aanslagen in Londen en Madrid evenzeer rammelen, is hier veel minder aandacht voor.

Het is ook iets dat voor veel mensen moeilijk te bevatten is. Van de VS is het bekend dat zij een agressieve buitenlandse politiek voeren, en de onmenselijke behandelingen in gevangenissen als Guantanamo laten duidelijk zien waar de VS toe in staat zijn. Men ziet dit toch vooral als een Amerikaanse aangelegenheid. Men kan zich moeilijk voorstellen dat Europese autoriteiten betrokken zouden zijn geweest bij aanslagen zoals die in Londen en Madrid, en dat men dit ook nog eens verborgen heeft kunnen houden.

Toch laat de geschiedenis zien dat Europese staten zich regelmatig tegen het eigen volk hebben gekeerd, zonder dat het voor het volk duidelijk was waar het geweld vandaan kwam. Vaak ging het om ‘valse vlag’ aanslagen. Dit zijn aanslagen die zo zijn ontworpen dat het lijkt alsof een andere groep ze heeft uitgevoerd. De situatie van chaos en angst die dergelijke aanslagen veroorzaken worden gebruikt om de vrijheid van de bevolking in te perken, of als rechtvaardiging voor het voeren van een oorlog.

Het is februari 1933 wanneer Marinus van der Lubbe als zondebok wordt gepresenteerd, na de brand in de Reichstag in Berlijn. Dat hij onschuldig was, was niet belangrijk; de Nazi's hadden een perfecte aanleiding de verkiezingen te claimen op basis van de wandaden van deze 'communist'..!

Marinus van der Lubbe, het eerste valse-vlag-slachtoffer
De brandstichting van het Berlijnse Rijksdaggebouw in 1933 was een typische valse-vlag-operatie. De Nederlandse communist Marinus van der Lubbe werd als dader opgepakt, vervolgd en geëxecuteerd. Vóór de brand moest de partij van Hitler nog een grote communistisch-socialistische oppositie tolereren, en de meeste ministers van zijn kabinet waren geen Nazi’s.

Bij verkiezingen datzelfde jaar kreeg de NSDAP de absolute meerderheid waardoor Hitler vrij spel zou krijgen. Later zou blijken dat het de Nazi’s zélf waren, die verantwoordelijk voor de brandstichting waren. Nu zou je kunnen denken dat dit iets is dat bij het verleden hoort, althans voor Europa. Maar nee…

CIA en NAVO tegen eigen EU-burgers..!
Toch is het niet zo lang geleden, namelijk tussen jaren 1960 en 1980, dat Europese geheime diensten, in samenwerking met de CIA en de NAVO, bloedige aanslagen pleegden in Europese landen waarbij honderden doden vielen. Maar ondanks dat er jaren lang onderzoek is gedaan, vele aanhoudingen zijn verricht en veel feiten bekend zijn geworden, is geen enkele opdrachtgever veroordeeld, en is de zaak uiteindelijk in de doofpot gestopt.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om een complottheorie.
Het is bewezen dat de Europese geheime diensten met de CIA verantwoordelijk waren voor terreuraanslagen in meerdere Europese landen. De BBC was een van de eerste die hier aandacht aan besteedde en er een serie over maakte. De inleiding van de serie, enigszins ingekort, is als volgt:

De hele wereld zo op haar hoede moeten zijn, voor het vieze spelletje dat gespeeld zou KUNNEN zijn. De geschiedenis toont aan, dat dit geen kletsverhaal is, maar een UITERST REËLE OPTIE..!

“Deze BBC-serie gaat over het extreem-rechtse geheime leger dat opereerde onder de naam Gladio. Dit was een geheim NAVO project, dat werd uitgevoerd door de CIA in samenwerking met Europese geheime diensten. Het militaire Gladio netwerk, ook bekend als het ’stay behind’ netwerk, had toegang tot militaire uitrustingen die moesten worden gebruikt voor sabotage na een eventuele Sovjet-invasie. Gladio werd echter gebruikt om terreur te zaaien in Europa als onderdeel van de ‘strategie van de spanning’ van de CIA.

Deze strategie had als doel door middel van angst de Europeanen de richtlijnen van de VS te laten volgen. Honderden Europeanen werden gedood bij aanslagen uitgevoerd door eenheden van het Gladio netwerk.”

Er is inmiddels veel bekend en gepubliceerd over Gladio en in dit artikel zal ik daarom niet diep op de details ingaan, maar een kort overzicht geven. In het naoorlogse Europa waren de progressieve partijen sterk in opkomst. Met name de communistische partijen in Italië, Frankrijk en België hadden een grote en actieve aanhang. In de jaren zeventig was er tevens een algemene opleving van progressieve bewegingen in Europa.

Zo waren er de provo’s, en de anti-kernwapen beweging. Ook in de politiek waren er steeds meer stemmen voor een detente met de Oostblok landen. Om dit ‘tij te keren’ werden er aanslagen gepleegd, en deze werden in de schoenen geschoven van extreem linkse groepen. Later zou bekend worden dat de aanslagen werden gepleegd door extreem rechtse groeperingen die opereerden binnen het Gladio-netwerk.

Dit netwerk was, zoals hierboven al gemeld, opgericht na de Tweede Wereldoorlog, om verzet te bieden na een mogelijke Sovjet-invasie. Bij de eerste Gladio-leden zaten veel ex SS’s en fascisten. In Italië werkte Gladio zelfs samen met de Maffia, georganiseerde misdaad. Deze connecties gingen terug naar de Tweede Wereldoorlog. Aan het eind hiervan, werden Amerikaanse maffiabazen uit gevangenschap vrijgelaten om contacten te leggen met de Italiaanse maffia.

Een aantal Italiaanse maffialeden kreeg een militaire opleiding in de VS. Het doel was dat de maffia een mogelijke Duitse invasie in Italië zou saboteren én de invasie van de geallieerden zou voorbereiden. Na de Tweede Wereldoorlog werden veel maffialeden opgenomen in het Gladio netwerk. In de decennia daarna werden Gladio-leden voornamelijk gerekruteerd uit extreem rechtse groeperingen. Gladio was actief in maar liefst 16 landen (waaronder Nederland).

De militaire coup in Griekenland die een periode van dictatuur inleidde werd gesteund door een Gladio groep, evenals de militaire coups in Turkije en een (mislukte) coup in Algerije. In de jaren 1960 en -70 vonden er in Europa meerdere politieke moorden plaats, waaronder de moord op de Italiaanse premier Aldo Moro, die de socialistische partij met de communistische partij wilde verzoenen. En in de periode 1969 – 1980 vonden er een reeks zware bomaanslagen plaats in Europa.

The August 2, 1980 bombing of the Bologna train station which killed 85 people, is widely recognized as a Gladio operation. While it was initially blamed on the communist “Red Brigades,” eventually, right-wing and fascists elements were discoverd to be the culprits. Two Italian secret service agents and Licio Gelli, the head of the infamous P2 Masonic lodge, were convicted in connection to the bombing. 1

De aanslagen leken tegen het publiek gericht te zijn. Bommen gingen af in banken, stations, treinen, pleinen, kermissen en tijdens demonstraties, en er waren extreem gewelddadige aanslagen in supermarkten waarbij vele doden vielen. Men zocht de daders binnen extreem linkse bewegingen zoals de rode brigades en de RAF (Rote Armee Fraktion). Het bleek echter (in sommige gevallen pas tientallen jaren later) dat precies het tegenover gestelde plaats vond: de daders kwamen uit extreem rechtse groeperingen.

Daders ontbreken…!
Ondanks de vele onderzoeken, de aanhoudingen van enkele daders, en het overtuigende bewijsmateriaal leidden deze onderzoeken nooit tot de opdrachtgevers. Alles wat de sporen kon doen laten verdwijnen gebeurde. Bewijsmateriaal raakte zoek in archieven, sleutelpersonen als getuigen en verdachten verdwenen, of werden vermoord. Mensen die zich met de zaak bezig hielden, zoals rechters en journalisten, werden ernstig bedreigd.

Het werd wel duidelijk dat het niet om enkele splintergroeperingen ging, maar dat hier sprake was van een internationaal opererend netwerk. Er was echter geen politieke wil om het grondig uit te zoeken, en de onderzoeken werden al gauw gestaakt.

De openbaring: de rede van Andriotti..
Er kwam pas beweging in de zaak toen in 1990 de Italiaanse premier Giullio Andriotti, onder grote druk van een onderzoeksrechter het bestaan van het Gladio netwerk bekend maakte. Het werd direct wereldnieuws. In alle betrokken Europese landen doken journalisten op de zaak, wat weer tot vele nieuwe onderzoeken en onthullingen zou leiden. De verklaring van Andriotti was het resultaat van een reeks van gebeurtenissen die regelrecht doen denken aan een roman van John le Carré…

Het Italiaanse verhaal begon in 1981, toen twee Italiaanse onderzoeksrechters de val van de Amerikaans/Italiaanse Franklin-bank onderzochten. De eigenaar van de bank was de Siciliaanse bankier Michele Sindona en was bekend dat deze Sindona connecties had met de maffia. Sindona was rijk geworden door het witwassen van heroïnegelden voor de maffia en had al eerder gevangen gezeten voor fraude en oplichting. Tevens was het bekend dat hij de fascistische groep had gefinancierd die in 1970 in Italië een (mislukte) coup gepleegd had.

Het was premier Andreotti die met deze woorden in het Italiaanse parlement de sneeuwbal aan het rollen bracht , die een lawine in heel Europa veroorzaakte..

Sindona had verder contacten met politieke leiders en met het Vaticaan. Zo had hij regelmatig contact met premier Andriotti, en hij was bevriend met Giovanni Battista Montini (die van 63 tot 78 als Paus Paulus VI de heilige stoel bekleedde). De Vaticaanse bank met de naam ‘Ambrosius’ bleek ook betrokken te zijn bij het schandaal en ging onder in het kielzog van de Franklin bank.

De directeur van deze bank, Roberto Calvi, die in financiële kringen bekend stond als de ‘Bankier van God’ werd kort voordat de bank ten onder ging dood gevonden onder een brug in London. Zijn lichaam was gevonden hangend aan een steiger. De eerste diagnose was zelfmoord, maar het werd al snel duidelijk dat het om moord ging.

Licio Gelli, de spin in het web…?
roberto calvi krantenartikelDe sporen bleken in veel gevallen naar één persoon leiden. Namelijk naar Licio Gelli, een Italiaanse zakenman en bekend figuur in de high society van Italië. Gelli was van jongs aan overtuigd Fascist. Hij was vrijwilliger geweest aan de kant van Franco in de Spaanse burgeroorlog. Tijdens de dictatuur van Mussolini werkte hij als verbindingsofficier voor het contact met de Duitse Nazi’ top.

Aan het einde van de tweede oorlog koos Gelli eieren voor zijn geld door voor de geallieerde kant te kiezen. Hij richtte een textielbedrijf op en hij werd zeer machtig; hij duidelijk méér was dan een zakenman. Gelli stond in contact met bekende personen en hoogwaardigheids-bekleders, waaronder politici, directeuren van grote bedrijven en kardinalen.

De onderzoeksrechters gaven opdracht tot invallen op meerdere locaties. In een kluis in één van de huizen van Gelli vond de politie documenten die het reilen en zeilen van een vrijmetselaars loge met de naam ‘Propaganda Due’ of ‘P2’ beschreven. De documenten lieten zien dat de loge betrokken was bij een gigantisch systeem van politieke en financiële corruptie. Men vond ook een ledenlijst van de loge. Gezien de nummering van de lijst telde de loge meer dan 2000 leden. Het stuk van de lijst dat werd gevonden telde slechts 962 leden, maar was op zijn zachts gezegd al verontrustend.

P2 -de Vrijmetselaarsloge..
Licio Gelli bleek grootmeester van de P2-loge te zijn. Op de lijst stonden verder; drie ministers, tientallen parlementsleden, rechters, officieren van justitie, hoge politie functionarissen, vrijwel de gehele legertop, de directeurs van alle Italiaanse geheime diensten, directeuren van de grote kranten en mediabedrijven (waaronder Silvio Berlusconi), tientallen journalisten, directeuren van de drie grootste Italiaanse banken, de eerder genoemde bankiers Sindona en Calvi, de pretendent koning van Italië Victor Emmanuel II, en verder veel mensen die sympathiseerden met het fascisme. De P2 bleek ook over veel financiële middelen en eigendommen te beschikken. Zo was het de eigenaar van de ‘Corriere della Sera’, het grootste dagblad van Italië.

De onderzoeksrechters beseften dat dit explosief materiaal was en dat zij op veel weerstand zouden stuitten wanneer ze deze zaak openbaar zouden willen maken. Ze gingen daarom zeer zorgvuldig te werk; maakten bijvoorbeeld kopieën van documenten en verslagen, die op verschillende plaatsen werden bewaard. Het lukte de onderzoeksrechters vervolgens om de authenticiteit van de lijst vast te stellen, door het nagaan van de profielen van de leden, het vergelijken van handtekeningen en het nagaan van transacties. Het bleek dat de P2-loge was opgezet na de Tweede Wereldoorlog met financiële hulp van de VS, en later ook met maffiagelden.

De onderzoekrechters zouden later vertellen, dat na het lezen van de documenten, bij hen het ‘kwartje viel’. Hier kwam alles samen, gebeurtenissen in de politiek en de georganiseerde misdaad, waren allen met de achtergrond van de gevonden documenten te duiden en begrijpen. Het was ook duidelijk dat de P2 een uitvoerende arm had in de vorm van rechtse milities, waaronder de zeer gewelddadige groep de ‘Ordine Nuovo’. Deze milities hadden zelfs trainingskampen, en werden direct gefinancierd vanuit.. de VS!

gladio maffiaEen nieuwe premier, de deksel weer op de pot..!!
De toenmalige Italiaanse president Arnaldo Forlani had echter weinig animo om de zaak openbaar te maken. Forlani stond zelf niet op de P2 lijst, maar de minister van financiën en die van binnenlandse zaken waren beide P2-leden. Forlani besefte dat openbaarmaking van de lijst en de documenten de val van de regering zou betekenen. Na twee maanden touwtrekken stemde Forlani toe met de publicatie. De ledenlijst van de P2 en een aantal van de gevonden documenten werden gepubliceerd in een dagblad. De volgende dag stond Italië op zijn kop..!

Honderden ambtenaren en mensen in het bedrijfsleven kregen ontslag of gingen met vervroegd pensioen. Een kolonel pleegde zelfmoord, en een politicus deed een poging daartoe. De Italiaanse regering viel inderdaad, zoals verwacht en er werd een parlementaire enquête ingesteld. Nu zat men met de lastige vraag wie de enquête zou gaan leiden. Het was niet eenvoudig om iemand te vinden, die inmiddels geen directe of indirect relaties met P2-leden had..

Uiteindelijk werd gekozen voor Tina Anselmi, een oud verzetstrijdster die in 1976 de eerste vrouwelijke minister in de Italiaanse geschiedenis was geworden. Tina Anselmi stond bekend als een integer persoon en nam haar taak zeer serieus. 3 Jaar lang werkte zij onvermoeibaar met een groep onderzoekers aan de zaak, waarbij alle leden van de P2 lijst werden verhoord. Er volgde honderden politie-onderzoeken tegen ambtenaren, bankpersoneel en legerofficieren.

Zoals men verwachtte ondervonden de onderzoeken grote tegenwerking. Een journalist en een onderzoeksrechter die aan de zaak werkten werden vermoord. Eén van de sleutelfiguren, de bankier Sindona, die inmiddels een levenslange gevangenisstraf uitzat voor het opdracht geven tot een moord, werd vergiftigd in zijn cel. Het was een ware oorlog achter de schermen.

Tina Anselmi ontving vele dreigbrieven, maar zij ontving eveneens duizenden brieven en kaarten met de teksten als: ‘Vai avanti!’ (Ga door!). De Italiaanse bevolking was woest. De aanslagen lagen nog vers in het geheugen en inmiddels werd het steeds duidelijker dat er een relatie was tussen deze P2-loge en de moorddadige aanslagen.

Ook de politie bleek corrupt
Daarnaast bleek de Italiaanse militaire politie (de Carabinieri) de onderzoeken naar de aanslagen bewust te hebben gesaboteerd. De agenten die waren opgepakt voor de sabotage bleken dit in opdracht van P2-leden te hebben gedaan. Ook werd het duidelijk dat de P2 politieke invloed had uitgeoefend om de onderzoeken te vertragen. De staat, de politie en het leger, instituten waarvan men zou moeten verwachten dat deze de bevolking beschermen, bleken dus juist het tegenovergestelde te doen..!

Uit de onderzoeken bleek, hoe ingrijpend de macht van de P2 werkelijk was. Politieke beslissingen en juridische processen werden direct beïnvloed, en de berichtgeving van de media werd zo vormgegeven, dat het publiek in het ongewisse werd gelaten. Een groot deel van het politieke en publieke leven werd zo gestuurd vanuit de P2-loge, die ook nog eens internationaal bleek te opereren! Het was Licio Gelli die veel naar Latijns-Amerika reisde en direct betrokken was bij het opzetten van P2-loges in Argentinië, Paraguay en Uruguay. Deze loges waren sterk betrokken bij de dictaturen in die landen. Veel van de P2-leden ontvingen periodieke betalingen, de transacties kwamen gewoonlijk van Gelli, maar sommige P2-leden kregen de betalingen direct van de CIA.

‘Plan voor een democratische renaissance’..
Het werd ook duidelijk dat het doel van de P2 verder ging dan het bestrijden van linkse bewegingen en de communistische partij. Toen de dochter van Gelli bij een vliegveld werd aangehouden bleek zij een P2-rapport bij zich te hebben met de titel ‘Plan voor een democratische renaissance’. In dit document werd onder andere melding werd gemaakt van de noodzaak om de macht in Italië in de handen van slechts een paar ondernemingen te leggen, de vakbonden op te heffen en de grondwet van de Italiaanse republiek te herschrijven.

Er werd gedurende de onderzoeken en verhoren zeer veel informatie verzameld. De dossiers met verklaringen en bewijzen vulden zelfs meerdere kamers. Na drie jaar werden de onderzoeken afgerond. Het rapport van de parlementaire enquête concludeerde:

“De P2 is een criminele organisatie, het vormt een onzichtbare regering, waarin bepaalde afdelingen van de geheime diensten, de georganiseerde misdaad en het terrorisme nauw met elkaar verbonden zijn. Een duistere groep met extra-institutionele banden heeft jarenlang in ons land geopereerd met het doel de politiek van de democratie te conditioneren en de persoonlijke macht te verwerven. Om haar doelstellingen te verwezenlijken, maakte deze groep gebruik van terrorisme.”

De fascist Licio Gelli, Vrijmetselaar ook. Zo glad als een aal en bescherming van 'hogerhand'.. Liet zich berechten en kwam vrij..!

Er volgende enkele aanhoudingen en vonnissen. Twee leden van de Ordine Nuovo, Vincenzo Vinciguerra, en Carlo Digilio, werden schuldig bevonden aan het plegen van bomaanslagen en veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Pietro Musumeci, P2 lid en hoofd van de Italiaanse geheime dienst werd schuldig bevonden aan het saboteren van het onderzoek naar de bomaanslag op het station van Bologna in 1980 (waarbij 85 doden en 200 zwaargewonden vielen). Ook Licio Gelli werd, naast een groot aantal andere misdaden, schuldig bevonden aan het saboteren van het onderzoek naar de bomaanslag in Bologna.

Gelli vluchtte naar Zwitserland waar hij werd opgepakt en gevangen gezet. Na een mysterieuze ontsnapping, gaf hij zich een aantal jaren later aan in Monaco. Hij werd naar Italië gebracht waar hij huisarrest kreeg, maar uiteindelijk werd hij van alle beschuldigen vrijgesproken. In 2005 stond Gelli nog terecht voor betrokkenheid op de moord van Roberto Calvi (zie hier boven), de Bankier van de Vaticaanse Ambrosius bank, maar ook hiervoor werd Gelli ook weer vrijgesproken.

Het Vaticaan en de Vrijmetselaars waren uiteraard in verlegenheid gebracht, maar maakten zich hier opvallend makkelijk van af. Het Vaticaan stelde dat ze misbruikt was en doordat het Vaticaan een autonome staat is en kwam ermee weg. Vooral doordat het Vaticaan niet onder Italiaanse fiscale controle staat..!

Vaticaanse witwasserij..
Hierdoor kon en kan de Vaticaanse bank gebruikt worden voor het witwassen van zwart geld. Echter, gezien de omvang van de transacties en directe contacten met P2-leden is het zeer onwaarschijnlijk dat het Vaticaan geen idee had wat hier gebeurde. De groot-loge van de Italiaanse Vrijmetselarij kwam met een vergelijkbaar excuus: men had niet geweten wat zich binnen de P2-loge afspeelde… Een argument dat voor een organisatie die zich kenmerkt door het onderhouden van connecties op belangrijke posities, natuurlijk opmerkelijk te noemen is.

Tina Anselmi vermeldde nadrukkelijk dat het zeer onwaarschijnlijk was dat de belangrijke beslissingen binnen de P2-loge van Gelli zelf kwamen. Het was duidelijk dat Gelli orders had ontvangen, maar deze uiteindelijke opdrachtgevers bleven onbekend. Er werd geen enkele politieke maatregel genomen om te voorkomen dat dergelijke organisaties in de toekomst weer zouden kunnen ontstaan. Er werd wel een wet aangenomen die het lidmaatschap van geheime loges verbood voor leden van de overheid, met name militaire officieren, maar deze wet werd echter door het Europese Hof nota bene onwettig verklaard, omdat het in strijd zou zijn met de rechten van de mens..! Veel P2 leden bleven machtige personen in de Italiaanse maatschappij. Het bekendste P2-lid, ene meneer Silvio Berlusconi werd zelfs drie maal president..

berlusconi1In feite was er dus niet veel veranderd. Men ging alleen anders te werk. Het was wellicht niet gelukt om de grondwet te herschrijven, maar de grondwet werd voortaan eenvoudig omzeild. Bijvoorbeeld, bij een referendum in 2011 stemden 95% van de Italianen tegen de privatisering van het drinkwater. En wat gebeurde: deze uitslag werd genegeerd, en het drinkwater werd tóch geprivatiseerd.

In dit zelfde jaar, 2011, werd de bankier Mario Monti als president aangewezen. Monti was niet democratisch gekozen en het ging feitelijk dus om een coup. Monti was, zoals veel bestuurders op hoog niveau, een ex-Goldman Sachs employee. Goldman Sachs kan met recht een criminele organisatie genoemd worden. Deze ‘bank’, die zich vrijwel exclusief bezighoudt met speculatie, wordt regelmatig schuldig bevonden van aan criminele activiteiten. Goldman Sachs is echter zo rijk dat het de boetes zonder probleem kan betalen.

De Gladio en P2-schandalen raakte opmerkelijk snel in de vergetelheid.
Al kort na de incidenten besteedden de media er nauwelijks aandacht meer aan. En als men dit deed dan werden de feiten zo gebracht dat de toedracht van de gebeurtenissen een heel andere draai kreeg. Naast de BBC bracht zelfs het (neo) conservatieve Amerikaanse FOX een documentaire uit waarin uit de doeken wordt gedaan dat Gladio een gezamenlijke operatie was van de NAVO, CIA en de Europese geheime diensten. En dat Gladio verantwoordelijk was voor terroristische aanslagen.

Deze documentaires beschrijven de operaties van Gladio als onconventioneel en onethisch, maar men concludeert dat het in het kader van die tijd begrepen kan worden. Kijk naar deze BBC-documentaire over ‘Gladio’..
x

x

Je ziet dat Gladio vaak wordt gepresenteerd het als een laatste relikwie van de koude oorlog, en een inmiddels afgesloten hoofdstuk. Niet alleen bij de media, maar ook bij de politiek is er de mening dat dit om ‘andere tijden’ gaat. Wanneer Gladio wordt genoemd dan zwijgen de politici in alle talen. Families van slachtoffers stuiten keer op keer op gesloten deuren wanneer zij hun recht willen krijgen. Advocaten en journalisten ontdekken dat materiaal niet toegankelijk is of verdwenen blijkt te zijn.

Gladio in Nederland..
Ook in Nederland hebben we dit kunnen constateren. In de tachtiger jaren werden er verscheidene wapendepots in de bossen gevonden. Het bleek om modern wapenmaterieel te gaan. Deze wapens kwamen veelal in verkeerde handen. Premier Lubbers, na jaren ontkend te hebben dat de overheid afwist van deze depots, gaf uiteindelijk toe dat het onderdeel van het Gladio-netwerk was. Het enige wat Lubbers er over mee wilde delen was dat Gladio zich ‘netjes’ gedroeg. In 1992 werd de Nederlandse Gladio-eenheid echter officieel gestopt. Een van de weinige personen die hier journalistiek aandacht aan besteedde, was Peter de Vries. (Kijk hieronder voor een link naar Peters programma voor de bewuste uitzending waarin PdV hier aandacht aan besteed; de moeite waard) Hij ontdekte dat het Nederlandse Gladio, ‘Operatiën & Inlichtingen’ genoemd, samen had gewerkt met de georganiseerde misdaad. Volgens Peter R de Vries zijn er sterke aanwijzingen dat Gladio nog steeds actief is in Nederland is.

Het was dankzij enkele journalisten, rechters, en personen als Tina Anselmi, dat Gladio aan het licht kwam. Deze mensen deden hun werk met gevaar voor eigen leven. Echter, wanneer hier verder niets mee gedaan wordt, komen we niet verder; er moet nog steeds veel aan het licht komen. Wat was bijvoorbeeld de omvang en invloed van Gladio in al de 16 betrokken landen…? Wie waren de werkelijke opdrachtgevers? Is Gladio werkelijk gestopt?

De wereldgebeurtenissen laten zien dat er nog steeds geheime Gladio-structuren operationeel zijn. Het grensconflict dat de oorlog in Georgië in 2008 veroorzaakte bleek een geheime operatie te zijn, die was uitgevoerd in samenwerking met geheime diensten van de VS en… Israël!! Ook de conflicten in de Oekraïne en Turkije zijn duidelijk aangewakkerd door Gladio-operaties.

Bostonmarathon en Gladio..?
Bij de bomaanslag tijdens de marathon in Boston zijn bewijzen boven water gekomen, waaruit blijkt dat hier militaire groeperingen bij betrokken waren die voor de Amerikaanse geheime diensten werken. Het zijn niet alleen de militaire operaties, maar ook de berichtgeving van de media, en de politieke besluiten die er op wijzen dat de ‘strategie van de spanning’ nog in volle gang is. Personen die Gladio kenden of erbij betrokken waren, waaronder militaire strategen en geheim agenten, stellen dat de ‘strategie van de spanning’ eenvoudig té effectief is om niet te gebruiken.gladioKortom: het is dus zeer aannemelijk dat dit soort organisaties vandaag de dag nog operationeel zijn. Onder de vlag van de ‘strijd voor democratie’ zullen netwerken als Gladio, met ondersteuning van organisaties als de NAVO, nog meer aanslagen en chaos veroorzaken. En er zullen altijd geplande zondebokken zijn; men zal altijd een van der Lubbe, Lee Harvey Oswald, of een Bin Laden vinden, om de aandacht af te leiden.

Deze organisaties beseffen goed dat geheimhouding essentieel is. In het Internet-tijdperk is geheimhouding echter steeds moeilijker en duurder. Daarom is er een trend om de organisaties binnen een pseudo-legaliteit te laten opereren. Dit zijn organisaties als de Bilderberg groep, de Trilaterale Commissie en de ‘Council on Foreign Relations’ (CFR). De ledenlijsten van deze organisaties zijn openbaar, en het is bekend wanneer de leden bijeenkomen. Maar wat er besproken wordt blijft -heel slim- volledig geheim.

Er worden geen journalisten toegelaten en de schijnbare openheid en legaliteit van deze organisaties moet suggereren, dat zich hier niets afspeelt wat niet door de beugel kan. De leden brengen het bijeen komen, alsof het om Rotary-achtige netwerken gaat, waar de machtigen der aarde even onder elkaar kunnen zijn, zonder dat er sprake is van bureaucratische rompslomp van protocollen. Maar het is duidelijk geworden dat hier belangrijke beslissingen worden genomen en afspraken gemaakt.

people illusion nietzscheDe Nederlandse deelname aan de oorlog in Irak is hier een goed voorbeeld van. Nederland en Engeland stelden een commissie in om te onderzoeken of Irak in het bezit was van massavernietigingswapens. Dit was zoals we weten, een voorwaarde voor deelname aan de oorlog. En ja, het rapport wees uit dat Irak géén massavernietigingswapens had, of kon produceren! Maar het rapport werd eenvoudig genegeerd, want er was achter de schermen al lang besloten tot deelname aan de oorlog. Even dreigde een parlementaire enquête, maar deze vond niet plaats.

Wikileaks geeft duidelijke indicatie
In de Wikileaks documenten die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd is duidelijk te lezen hoe belangrijke beslissingen worden bekokstoofd door geheime of semi-geheime organisaties. Het zijn overigens kleine groepen binnen deze organisaties die daarbij de agenda bepalen. De meeste leden worden in het ongewisse gelaten en wonen de vergaderingen slechts bij om opdrachten en richtlijnen te ontvangen.

De financiers van deze organisaties zijn over het algemeen multinationals en commerciële banken. Zo is bijvoorbeeld Goldman Sachs de hoofdsponsor van de Bilderberg-groep. Bij de afgelopen Bilderberg vergadering (in mei dit jaar) waren overigens de PvdA leden Samson en Schippers aanwezig, alsmede de Nederlandse directeuren van de Shell en de ABN Amro. Over het algemeen komen de leden er voor uit dat men opdrachten en richtlijnen ontvangt.

Toen bijvoorbeeld de CFR een kantoor in Washington opende (het hoofdkantoor is in New York) sprak Hillary Clinton in een toesprak bij de opening: “Nu hoeven we niet zo ver meer weg om te vragen wat we moeten doen”. Organisaties als de CFR en de Bilderberg-groep hebben ook hun eigen uitvoerende armen, die eveneens binnen een pseudo-legaliteit opereren. Zo is er het Joint Special Operations Command (JSOC), die wereldwijd ‘targeted killings’ uitvoert, en het AFRICOM project, waar Nederland ook aan deelneemt.

De operaties die deze eenheden uitvoeren waren enkele jaren geleden nog geheim en illegaal. Ze worden immers uitgevoerd in landen waar men niets te zoeken heeft. Vandaag de dag wordt het echter volledig aanvaard wanneer burgers in Afrika, Azië en het Midden Oosten worden gedood in militaire operaties die in opdracht van Westerse regeringen worden uitgevoerd.

De macht en krachten achter de schermen..
Hoe meer je over deze organisaties te weten komt des te sterker rijst de vraag: hoe kunnen deze organisaties zo maar hun gang gaan zonder dat men in opstand komt? De massamedia spelen zeker een grote rol in het verhullen en verdraaien van de waarheid. Maar er is toch zeer veel goede informatie beschikbaar via onafhankelijke bronnen. Volgens de Zwitserse historicus Daniele Ganser is psychologische oorlogsvoering een steeds belangrijker onderdeel binnen de strategie van organisaties als de NAVO. Ganser beschrijft hoe angst wordt gebruikt als machtsmiddel waardoor mensen bereid zijn om van alles te accepteren en hun eigen macht uit handen geven.

cameron 911 conspiracy quoteIn een recente toespraak tijdens een conferentie van de VN sprak de Engelse premier Cameron dat ‘niet-gewelddadig extremisme’, en daarbij noemde hij de waarheidzoekers naar de aanslagen van 9/11 en 7/7, even gevaarlijk is als het terrorisme van de ISIS…! En dus ook even hard bestreden moet worden. Een dergelijke uitspraak laat zien wat we kunnen verwachten.

Het is niet alleen de angst voor vervolging dat mensen zich afzijdig houden. Het is ook de angst om geridiculiseerd te worden, als ‘aanhanger van een complottheorie’ bestempelt te worden. De term ‘complottheorie’ is overigens een van de meest succesvolle propaganda-methodes, en het eerst gebruikt door de CIA om de aanslag op Kennedy in de doofpot te stoppen. (HIER)

Naast de angst is er een ander soort gedrag waar de organisaties op rekenen. Namelijk op de, vaak onbewuste, gemakzucht van de mensen. Een persoon die dit zeer goed begreep was Joseph Goebbels, de grondlegger van de propaganda. Goebbels, propaganda-minister van de NAZI’s, stelde dat: ‘wanneer de leugen maar groot genoeg is de mensen het zullen geloven’. De sturende krachten achter veel wereldgebeurtenissen zijn zo destructief en grotesk, dat wanneer je inziet wat zich hier werkelijk afspeelt, je wereldbeeld volledig op zijn kop kan komen te staan.

Dit is voor veel mensen een te grote psychologische stap. Wanneer je onder ogen durft te zien wat zich in de wereldpolitiek werkelijk afspeelt, dan kom je vanzelf anders in de wereld te staan; het schept verantwoordelijkheid. En precies dát vindt niet iedereen prettig. Maar bedenk dat de waarheid wellicht te negeren of verhullen is, maar nooit te vernietigen. Het is als een vuur dat nooit dooft. Je zou het kunnen zien als een eeuwig brandende fakkel, waar een donker doek overheen is gegooid. Vroeg of laat zal het doek vlam vatten, en zal alles aan het licht komen. Of dit ‘vroeg’ of ‘laat’ zal gebeuren hangt van onszelf af.

Hugo van der Zee,
november 2014

Bronnen:

– Gladio, NATO’s Dagger at the Heart of Europe – Richard Cottrell

– NATO’s Secret Armies – Daniele Ganser

– Fear as a weapon – Daniele Ganser

– Dirty Wars – Jeremy Scahill

– Gladio – SBS6 Peter de vries: https://www.youtube.com/watch?v=V4TtP2XRYbY

– Lombra obscura della P2: blunotte.rai.it/

– Il caso Sindona – blunotte.rai.it/

– Hillary Clinton at the CFR – michaeljournal.org/hillary.htm

* * *

x